GaN (Gallium Nitride) là gì? Công nghệ sạc này có gì quan trọng?

Có thể bạn chưa được nghe nhiều về Gallium Nitride (GaN), nhưng nó là loại công nghệ đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt trên lĩnh vực smartphone. Vậy GaN là gì và tại sao nó lại quan trọng tới vậy. Gallium Nitride là gì, và nó mang lại những gì? Gallium …

GaN (Gallium Nitride) là gì? Công nghệ sạc này có gì quan trọng? Read More »